Als orthodontist bleken wij geen tanden.
Gelieve voor deze behandeling uw algemeen tandarts te contacteren.
Er wordt afgeraden om te bleachen voor 21 jaar.
Bleachen vormt geen oplossing voor de witte vlekken die ontstaan door slecht poetsen en slechte eet- en voedingsgewoontes tijdens de orthodontische behandeling

Witte tanden en kiezen

Wij hebben tanden en kiezen om te kunnen bijten en kauwen. Maar tanden hebben ook een esthetische functie: een fraai gebit en een stralende lach zijn aantrekkelijk. Witte tanden dragen daar zeker aan bij. Als één of meerdere tanden of kiezen zijn verkleurd, kan dat zeer storend zijn. Gelukkig kunt u daar vaak zelf wat aan doen. Maar ook uw tandarts kan tanden en kiezen weer wit maken.

Oorzaken van verkleuring

Wij kennen 2 soorten verkleuringen, namelijk, uitwendige verkleuringen en inwendige verkleuringen. Bij uitwendige verkleuringen is de buitenkant, oftewel de glazuurlaag, van de tanden en kiezen verkleurd. Bij inwendige verkleuringen is de binnenkant van de tanden en kiezen verkleurd.

Oorzaken voor uitwendige verkleuring:

Aangeboren: als de moeder tijdens de zwangerschap het antibioticum Tetracycline gebruikt, kan het kind daardoor later bruine tanden en kiezen krijgen in het blijvende gebit.
Verkleuring kan ook geleidelijk in de loop van het leven ontstaan doordat allerlei kleurstoffen zich aan de tanden en kiezen hechten. Heel bekend is de verkleuring die roken veroorzaakt maar ook het drinken van koffie, thee en rode wijn geeft dat effect.

Oorzaken voor inwendige verkleuring:

Als een zenuw in een tand of kies afsterft, komen er in het wortelkanaal donkere kleurstoffen vrij. Als niet snel door de tandarts een wortelkanaalbehandeling wordt gedaan, zullen die kleurstoffen doordringen in de tand of kies waardoor er een blauwgrijze verkleuring optreedt. Vroeger werden wortelkanalen, nadat daar een wortelkanaalbehandeling in was gedaan, weleens gevuld met een pasta die een oranje, bruine of paarse verkleuring van de tanden en kiezen gaf. Zulke pasta's worden nu gelukkig niet meer gebruikt.

Behandeling van verkleuringen

Het behandelen van uitwendige verkleuringen
Lichte verkleuring kan vaak al worden verwijderd door tweemaal per dag zorgvuldig te poetsen. Als dit onvoldoende helpt, kan een slijpende tandpasta soms uitkomst bieden. Overdrijf hier niet mee!
Sterkere verkleuring kan in veel gevallen door de tandarts worden verwijderd door de tanden en kiezen te polijsten. Als de verkleuring echter in het glazuur is doorgedrongen, is het effect van polijsten gering. Dan kunnen tanden en kiezen toch witter worden gemaakt door ze te bleken. Bleken kan bij de tandarts aan de stoel met producten of laser, maar meestal worden er bleekbeugeltjes meegegeven aan de patiënt. De patiënt moet dan zelf een bleekpasta aanbrengen. Je moet dan regelmatig op controle om het resultaat te evalueren. De controle is ook noodzakelijk om ‚eventuele’ bijwerkingen te bekijken.
Sterke verkleuring kan soms niet meer worden verwijderd door de tanden en kiezen te bleken. In die gevallen kan de tandarts het verkleurde glazuur bedekken met een witte vulling, porseleinen facing of een kroon.
Het behandelen van inwendige verkleuringen
De tandarts zal eerst een goede wortelkanaalbehandeling uitvoeren en daarmee de kleurstoffen die de verkleuring van de tand of kies veroorzaken, weghalen. Vervolgens wordt in de verkleurde tand of kies een oplossing van Natriumperboraat aangebracht. De waterstofperoxide die hieruit vrijkomt, bleekt de tand of kies dan van binnenuit. Meestal dient het Natriumperboraat nog enkele malen te worden ververst om het gewenste resultaat te bereiken. Deze methode van bleken geeft doorgaans een mooi resultaat. Als blijkt dat het resultaat van inwendig bleken onbevredigend is, kan alsnog worden gekozen voor een porseleinen facing of een kroon.