Kind


Indien u kind jonger is dan 8 jaar en 6 maanden is er een afzonderlijke terugbetaling voorzien voor een beperkt aantal afwijkingen (vroege orthodontische behandeling):
  • Correctie van frontale en laterale kruisbeten
  • Correctie van frontale en laterale dwangbeten
  • Preventie van anterieure traumata door correctie van de positie van de snijtanden
  • Correctie van het ruimtegebrek gedurende de wisselfase
  • Voor kinderen jonger dan 8,5 jaar dient u het getuigschrift samen met het formulier 60bis in te dienen. U dient beide formulieren zo snel mogelijk te bezorgen aan de mutualiteit. Het is afhankelijk van uw mutualiteit hoeveel tijd u hiervoor heeft, maar bij sommige mutualiteiten minder dan een maand!

Jeugd


Voor de terugbetaling is een kennisgeving noodzakelijk. Deze wordt door ons opgemaakt.
De kennisgeving moet
voor de 15° verjaardag, door de patiënt, worden ingediend bij de mutualiteit. Indien nadien binnengebracht, is er geen wettelijke tussenkomst mogelijk. Ook als de behandeling nog niet onmiddellijk wordt gestart, moet de kennisgeving voor de 15° verjaardag ingediend worden. De kennisgeving is maximaal 24 kalendermaanden geldig.

Volwassenen


Terugbetaling orthodontie is niet voorzien in de wettelijke teruggave.