Kind


Voor 8 jaar en 6 maanden is er een afzonderlijke terugbetaling voorzien voor een beperkt aantal afwijkingen (vroege orthodontische behandeling):
  • Correctie van frontale en laterale kruisbeten
  • Correctie van frontale en laterale dwangbeten
  • Preventie van anterieure traumata door correctie van de positie van de snijtanden
  • Correctie van het ruimtegebrek gedurende de wisselfase

Jeugd


Kinderen met een definitief gebit maken het grootste deel uit van ons patiëntenbestand. Dit komt omdat we dan de meeste mogelijkheden hebben om tot een goed behandelingsresultaat te komen.

Volwassenen


Ook bij volwassen patiënten is orthodontie mogelijk.
Ook wanneer je niet meer over alle tanden beschikt, is behandeling mogelijk.
Het is wel belangrijk dat je geen tandvleesproblemen hebt. Dit wordt dan ook nauwkeurig gecontroleerd voor je aan de behandeling begint.
Wanneer de skeletale verhoudingen bij een kind sterk afwijken, kan men het kind vaak (niet altijd) helpen met een orthodontische behandeling.
Bij volwassen patiënten zijn er meer beperkingen.
Een multidisciplinaire aanpak is dan noodzakelijk.
Een zorgvuldige planning en een goede communicatie tussen alle behandelaars is een eerste vereiste.
De ontwikkeling van de implantologie en van de botregeneratie- en bottransplantatietechnieken hebben ertoe geleid dat er ook in die richting meer gecombineerde behandelingen worden uitgevoerd.