Wat doet een orthodontist en wat zijn de verschillende stappen voor je een beugel krijgt?


Eerste consult

De eerste keer dat je naar de orthodontist gaat, wordt er nagegaan of een orthodontische behandeling (al) zinvol is.
De ernst van de afwijking wordt ingeschat.
Er wordt gekeken of je niet te jong bent voor een beugel.
Het kan zijn dat we aanraden om alvast melkelementen te laten verwijderen door de tandarts.
Indien je klaar bent om te starten met een orthodontist behandeling wordt er een volgende afspraak gemaakt om verdere informatie te verzamelen.

Uitwerken

Er worden dan röntgenfoto's gemaakt van je schedel en gebit. Vroeger werden er gipsmodelletjes vervaardigt. Hiervoor werden afdrukjes genomen met een pasta. Dit vonden de patiënten niet altijd zo aangenaam.
Dit is nu niet meer nodig. Nu worden de tanden digitaal gescand en wordt alles ook verder digitaal verwerkt.
Verder worden er nog gewone foto's gemaakt van je profiel, lach en tanden. Er worden ook een heleboel vragen gesteld. Dit is allemaal nodig om een behandelingsplan op te stellen die bij je past.
Op dit moment wordt ook een kennisgeving meegegeven. Deze kennisgeving moet
voor de 15° verjaardag worden ingediend bij de mutualiteit, anders is er geen wettelijke tussenkomst mogelijk. Ook als de behandeling nog niet onmiddellijk wordt gestart moet de kennisgeving voor de 15° verjaardag ingediend worden. Kennisgeving is maximaal 24 kalendermaanden geldig.

Bespreking - informed consent

Al deze informatie wordt dan verwerkt om een behandelingsplan op te stellen.Voor de behandeling start, wordt alles besproken. Het is steeds noodzakelijk dat er bij de bespreking een ouder of voogd aanwezig is. We vinden het belangrijk dat u vooraf goed op de hoogte bent van wat u van ons mag verwachten. Er wordt voldoende tijd voorzien om al uw vragen te beantwoorden, de voor- en nadelen te bespreken, de eventuele risico's van de behandeling worden besproken, alsook de geschatte behandelingstijd en kostprijs.
Een goede mondhygiëne en een 6-maandelijkse controle is essentieel voor de gezondheid van het gebit, ook tijdens de orthodontische behandeling is dit essentieel voor een goed resultaat.
Gelieve ook eens een kijkje te nemen op,
bbno.be, de website van onze beroepsvereniging. Patiënt relevante informatie vindt u in de bibliotheek van deze website. Ook de informed consent die wij volgen, kan u hier terugvinden.

Start behandeling met apparatuur

Nu pas kan de beugel geplaatst worden. Dit kan een losse of een vaste beugel zijn. Gemiddeld gezien kom je maandelijks op controle om de beugel te laten bijregelen. Een behandeling duurt over het algemeen anderhalf tot twee jaar.

Retentie

Daarna krijg je nog retentiedraden en/of nachtbeugels om de tanden en kiezen zo goed mogelijk in de nieuwe stand vast te laten groeien.
De meeste patiënten krijgen een retentiedraad aan de achterzijde van de voorste boven- en ondertanden. Bij breuk is het belangrijk dat je telefonisch contact opneemt met de praktijk. Anders kunnen de tanden snel scheef komen te staan. Laat bij breuk de draad gewoon zitten. Dan kunnen wij de draad herstellen. Wanneer de draad wordt losgetrokken moeten wij een nieuwe retentiedraad vervaardigen en dit is niet kosteloos.
Nadien zien wij de patiënten graag terug voor de opvolging van de behandeling, controle retentiedraden en de evolutie van verstandskiezen.